Lasten kehitystason tutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset, opilliset tutkimukset

Psykologin tutkimukset tehdään tarvittavassa laajuudessa, yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnitellen. Psykologin tutkimuksesta on mahdollista saada laaja-alaisesti tietoa lapsen tai nuoren yleisestä kehitystasosta, vahvuuksista ja heikkouksista eri osa-alueilla, työskentelytyylistä ja prosessoinnin nopeudesta. Kehitystasoarviota voidaan täydentää ja tarkentaa erilaisilla neuropsykologisten toimintojen arvioilla tai kapea-alaisemmilla opillisten taitojen arvioilla, esimerkiksi lukitaitojen arviolla. Lasten ja nuorten psykologin tutkimukset toteutetaan yhteistyössä etenkin lapsen/nuoren vanhempien ja mahdollisesti myös muun lähiverkoston (esim. koulu, neuvola, paikallistason toimijat) kanssa.
Tutkimuksiin sisältyy tyypillisesti vanhempien/sijaisvanhempien haastattelu, lapsen/nuoren yksilötutkimuskäyntejä, palautekeskustelu sovitun laajuisena sekä kirjallinen tutkimusyhteenveto.
Perhe voi hakeutua itse psykologin tutkimuksiin tai ne voidaan toteuttaa yhteistyössä paikallistason kanssa, esim. perheneuvolan tai terveyskeskuksen pyynnöstä. Tutkimuksen hinta riippuu sen laajuudesta ja toteutustavasta, tarkemmat hintatiedot saat puhelimitse (kts. kohta: yhteystiedot).