Kognitiivinen yksilöpsykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin yhteistä, tavoitteellista tutkimista. Terapian perustana on sinun henkilökohtainen kokemuksesi. Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa sinua löytämään keinoja tarvitsemasi muutoksen aikaansaamiseksi. Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet.
Lasten kognitiivisessa terapiassa kognitiivisen psykoterapian työtapoja ja -menetelmiä käytetään lapsen ikätasoon ja kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Terapian osana on aina myös toiminnallisuus, esimerkiksi leikki ja pelit tai muut lasta kiinnostavat ja lapsen voimavaroja ja onnistumista tukevat asiat. Lasten terapioissa korostuu yhteistyö erityisesti vanhempien ja lapsen lähiverkoston kanssa.
Lisää tietoa kognitiivisesta psykoterapiasta saat esimerkiksi täältä.