Keskustelukäynnit

Keskustelukäynnillä sinun tai teidän on esim. mahdollista saada tukea erilaisissa elämäntilanteissanne tai mieltänne askarruttavissa asioissa. Joskus jo yksi käynti voi riittävästi antaa uutta näkökulmaa ja auttaa eteenpäin, joskus tukevia käyntejä voidaan tarvita muutamia.